Chính tôi

Mục đích của bạn, mục đích của tôi, mục đích gã hàng xóm

Bạn thấy đấy, mục đích của mỗi người thật khác nhau. Lấy độc giả là một ví dụ, nhiều người vào đây đọc bài để rèn luyện, nhiều người đọc để lấy kiến thức, nhiều người đọc để lấy cảm hứng, nhiều người đọc để lấy động lực. Thật tuyệt vời! Nhưng nhiều người đọc chỉ để cho vui.…

Đọc tiếp

1 2 3 4 5 6 61